Senin, 17 Januari 2011

KLASIFIKASI NIKMAT ALLOH SWT

Assalamu'alaikum W W
Bismillahirrohmanirrohiim
Alloh Swt telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-Nya, dari berbagai nikmat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 nikmat besar :
  1. Nikmatul Hayyat/kehidupan.dibagi dua ( Ash-Shihatu/kesehatan, Al-Faroghu/kesempatan,umur)
  2. Nikmatul Hurriyah/kebebasan/kemerdekaan .Dalam QS. (18):29 manusia diberi kebebasab oleh Alloh Swt akan tetapi kebebasan itu akan berakibat yang akan mereka terima sendiri resikonya. Dalam  hidup ini Syaithan sering menggoda manusia membengkokkan/menjauhkan manusia dari jalan kebenaran Alloh Swt yang jumlah strateginya ada sembilan yang tersebut dalam bab yang lalu tentang strategi syaithan. Sebenarnya syaithan hanya ada 2 tujuan besar menggoda manusia, sesuai dalam QS. Al-Mujadilah:19, yang pada pokoknya yaitu : memperbudak manusia/membisiki dan melupakan Zikir kepada Alloh Swt. Ada dua potensi manusia : bisikan baik/malaikat dan bisikan syaithan/buruk.
  3. Nikamatul Hidayah. Hidayah artinya petunjuk kejalan yang benar. Macam-macam Hidayah : 
Hidayatul Wijdan/naluri/insting
Hidayatul Khowas/alat indera
Hidayatuk Aqqli/akal. yaitu kemampuan berfikir
Hidayatuddilalah/petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang mengarahkan manusia kejalan yang benar.

Cara mendapatkan hidayah Dilalah : 
  • Kemauan/minat
  • Dengan perangkat: alat indera dan akal. 
Hidayayatu-Taufiq. adalah Hidayah Dilalah yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Cara mendapatkan Hidayatu-Taufiq :
Dengan Berdo'a. QS (3): 8
Dengan Pembiasaan. QS. (24) An-Nur:54
Mencari lingkungan yang kondusif.

Ciri-ciri orang yang nenbdapatkan Hidayah Taufiq:
Merasa ringan/mudah dalam melaksanakan perintah Alloh Swt. QS  (6):Al-An'am:125
Istiqomah. QS. (3):101
Memiliki hasrat yang kuat untuk menelaah ajaran Islam (Tafaqqu Fiddin). (Hadist)
Selalu merasa rindu kepada Alloh Swt. Qs. (48):Al-Fath:4

Demikian mudah-mudahan bermanfaat.
Wallohu A'lam
Wassalamu'alaikum W W

Tidak ada komentar:

Posting Komentar